หากคุณปรารถนาจะต้อนรับพระเยซูคริสต์ เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ คุณสามารถอธิษฐานตามคำอธิษฐานต่อไปนี้ได้เลยครับ

  ขอเชิญร่วมเป็นหุ้นส่วนการรับใช้พระเจ้า ในพันธกิจ DrKerMinistry ด้วยการอธิษฐานเผื่อร่วมกันนะครับ

  1. ขออธิษฐานเผื่อผม ให้รักพระคำ รักการอธิษฐาน และรักการประกาศ มากยิ่งขึ้น
  2. ขออธิษฐานเผื่อคำเทศนา และคำสอนต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น ขอพระวิญญาณทำงานในจิตใจของผู้ฟังให้ได้รู้จักกับพระเยซูมากขึ้น
  3. ขออธิษฐานเผื่อผม ให้มีสติปัญญา และความเข้าใจจากพระเจ้า เพื่อจะสามารถเรียนรู้ และถ่ายทอดพระคำของพระเจ้า อย่างตรงกับหัวใจของพระองค์
  4. ขออธิษฐานเผื่อทีมงาน ทีมนักอธิษฐานวิงวอน ทีมผลิตมีเดีย และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีกำลังขึ้นในพระเจ้า และได้รับพระพรมากมายสมกับสิ่งที่พวกเขาได้ทำเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า
  5. ขออธิษฐานเผื่อคริสตจักรไทย ให้เกิดการตื่นตัวในฝ่ายวิญญาณ หิวกระหายที่จะเรียนรู้ และนำพระคำของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตจริง


ทุกคำถาม มีคำตอบ ยินดีต้อนรับผู้สนใจทุกท่าน

ติดต่อเรา :
1. ทาง inbox ของ www.facebook.com/DrKerMinistry

2. ทาง Email :  drkerministry@gmail.com

Drker Ministry