หนังสือเรื่อง “ปริศนาธรรม”ของ จอห์น บันยัน เป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงยิ่งและเป็นที่นิยมชมชอบของมหาชนทั่วโลกมากที่สุดเล่มหนึ่ง เขียนขึ้นเมื่อ 300 กว่าปีที่แล้ว นอกเหนือจากพระคริสตธรรมคัมภีร์แล้ว หนังสือเรื่อง ปริศนาธรรม นับได้ว่าเป็นหนังสือที่มีผู้แปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากที่สุด ยิ่งกว่าเรื่องใด ๆ